Japonijos ambasada Vilniuje, Lietuvoje

Ambasadorius

Japonijos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje
Shiro Yamasaki

Adresas

M. K. Čiurlionio 82b, LT-03100 Vilnius, Lietuva
Tel:+370 5 231 0462
Fax:+370 5 231 0461
Email: info@vn.mofa.go.jp

Darbo laikas

Konsulinis skyrius (vizos, pažymos ir t. t.):
I-V 09:00-12:30 13:30-17:00

Kultūros ir informacijos skyrius:
I-V 09:00-12:30 13:30-17:00

Interneto svetainė

www.lt.emb-japan.go.jp

Nedarbo dienos 2019 metais

Ambasada nedirba savaitgaliais ir žemiau nurodytomis švenčių dienomis:

japonijos ambasada

Vizos

Lietuvos piliečiai be vizos gali atvykti ir būti Japonijoje iki 90 dienų šiais tikslais:

  • turizmas, poilsis, neprofesionalus sportas, giminių lankymas, trumpalaikės studijos, inspekcinės kelionės, dalyvavimas neapmokamose paskaitose ar susitikimuose, dalyvavimas konferencijose, verslo ryšių palaikymas ir kitos panašios veiklos.
  • Atvykimo į Japoniją metu, migracijos tarnyba pase uždeda spaudą 90 dienų laikotarpiui.
  • Atvykimo į Japoniją metu asmuo privalo turėti tikslų ir patvirtintą atgalinį arba kelionės į kitą šalį bilietą, taip pat visus kitus privalomus dokumentus, kurie galėtų paliudyti kelionės tikslą (pvz. konferencijos detalės, priimančios organizacijos detalės ir pan.). Keliaujantysis gali būti paprašytas pateikti įrodymų, kad turi pakankamai finansinių išteklių gyventi šalyje viešėjimo laikotarpiu.

Viza Lietuvos Respublikos piliečiams yra privaloma, jei kelionės tikslas yra ilgalaikis gyvenimas, ilgalaikės studijos, savanoriavimas, darbas ar kita apmokama veikla.

Vizų išdavimo tvarka

Japonijos viza yra išduodama prašymo įteikėjui, jeigu jis atitinka visus žemiau išvardintus reikalavimus ir vizos išdavimas laikomas tinkamu.

  1. Prašymo įteikėjas turi galiojantį pasą ir turi teisę grįžtį į šalį, kurios pilietis jis yra, arba kurioje yra jo gyvenamoji vieta.
  2. Visi pateikti dokumentai yra tikri, pilnai užpildyti ir tinkami.
  3. Veiklos, kuriomis bus užsiimama Japonijoje / prašymo įteikėjo civilinis statusas ar padėtis / apsilankymo trukmė atitinka reikalavimus dėl buvimo statuso ir apsilankymo trukmės, nustatytus Imigracijos kontrolės ir pabėgėlio pripažinimo akte. (Vyriausybės įsakymas Nr. 319, 1951 m. toliau vadinamas “Imigracijos kontrolės aktu”)
  4. Prašymo įteikėjas atitinka visus reikalavimus, nustatytus Imigracijos kontrolės akto 1 skirsnio 5 straipsnyje.

Visi asmenys dėl vizų į Japoniją gali kreiptis į ambasados Vizų ir konsulinį skyrių.
Prašome atkreipti dėmesį, kad ambasada teikia pirmenybę užklausoms telefonu. Į Vizų ir konsulinį skyrių skambinkite tel. (+370) 5-231-0462. Išsamiau pasiskaityti apie vizas į Japoniją galite Japonijos ambasados Lietuvoje arba Japonijos užsienio reikalų ministerijos interneto puslapyje.