Vytautui Dumčiui – Japonijos apdovanojimas

Vytautas Dumčius2016 m. lapkričio 3 d. Japonijos vyriausybė paskelbė, kad Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos direktoriui Vytautui Dumčiui bus įteiktas „Tekančios saulės ordinas su aukso ir sidabro spinduliai” už jo nuopelnus skleidžiant japonų kalbą Lietuvoje, plėtojant studijas apie Japoniją bei skatinant tarpusavio supratimą tarp Japonijos ir Lietuvos.

Vytautas Dumčius Klaipėdos universiteto Orientalistikos centre penkerius metus dėstė japonų kalbą, yra straipsnių apie japonų kalbą ir jos mokymą autorius. Vienas iš tokių darbų – 2000 m. išleistas konferencijos pranešimas apie tai, kaip neiškraipant japonų kalbos žodžių tarimo juos užrašyti lietuviškai. Šis pranešimas prisidėjo prie japonų kalbos sisteminės rašybos lietuvių kalba kūrimo ir japonų kalbos sklaidos Lietuvoje. Be to, V.Dumčius prisidėjo leidžiant žurnalą „Kaligrafijos sąsiuviniai“. Jame nuo pradmenų iki praktinių užsiėmimų publikavo straipsnius apie japonų kaligrafiją ir supažindino lietuvius su japoniškos kaligrafijos grožiu. V. Dumčius taip pat prisidėjo prie Vilniaus universiteto bei Vytauto Didžiojo universiteto rengiamų šnekamosios japonų kalbos konkursų įgyvendinimo ir buvo jų vertinimo komisijos nariu.

Vytautas Dumčius iš japonų kalbos į lietuvių išvertė klasikinės japonų poezijos „Šimto japonų poetų eilės“ rinkinį bei daugybę kitų japonų lyrikos žanrų, tokių kaip tanka ir haiku, kūrinių ir tarp lietuvių skleidė haiku žavesį. Be to, V. Dumčius vaidino svarbų vaidmenį populiarinant haiku ir jo tradicijas šalyje. Jis prisidėjo organizuojant nacionalinius haiku konkursus ir tokiu būdu visoje Lietuvoje plėtė haiku besidominčių vaikų ir suaugusiųjų bendruomenę.

Dalyvaudamas įvairiose televizijos bei radijo laidose, Vytautas Dumčius prisidėjo skleidžiant informaciją apie Klaipėdos ir Kudži miestų partnerių bendradarbiavimą bei pristatant Japonijos kultūrą visoje Lietuvoje. Be to, V. Dumčius Klaipėdos universiteto Orientalistikos centre 19 metų dėstė apie Japonijos kultūrą, literatūrą ir istoriją bei rašė įvairius Japonijos kultūrą pristatančius straipsnius. Jis taip pat padėjo iš Japonijos į Lietuvą atvykstantiems akademikams ir kitiems tyrinėtojams ir taip prisidėjo prie abiejų valstybių akademinių mainų. V. Dumčius savo patarimais padėjo organizuoti su Japonijos kultūra susijusius renginius įvairiose Lietuvos vietose. Taip pat juose dalyvaudavo ir rengdavo pranešimus bei dirbtuves, kurių metu supažindindavo su Japonijos kultūra. Iškart po 2011 m. įvykusio Didžiojo Rytų Japonijos žemės drebėjimo V. Dumčius Klaipėdos mokyklose organizavo tūkstančių popierinių gervių lankstymo akciją. Jos metu mokinių išlankstytos gervės buvo kabinamos ant mieste augančių sakurų šakų. Vėliau Klaipėdoje suorganizavo fotografijų parodą, skirtą parodyti, kaip žemės drebėjimo paveiktos vietovės atsigauna po nelaimės.

Parengta pagal Japonijos ambasados Lietuvoje spaudos pranešimą.

Autorius: BalticAsia

Profesionalus žvilgsnis į Japoniją, Kiniją ir Pietų Korėją.

Pasidalink šiuo straipsniu