Konferencija „Rytai–Vakarai: kultūrų sankirtos”

 

Lietuvos kultūros tyrimų institutas ir Vilniaus universiteto Orientalistikos centras lapkričio 15 dieną, šeštadienį kviečia į tryliktąją mokslinę konferenciją „Rytai–Vakarai: kultūros sankirtos“. Konferencija vyks Lietuvos kultūros tyrimų instituto posėdžių salėje (Saltoniškių g. 58, Vilnius).

 

P R O G R A M A

1 sesija (moderuoja Loreta Poškaitė)

10.00-10.20 Sigita Šilingaitė.

Moritzo Geigerio fenomenologinės estetikos bruožai ir daoizmo estetinė būtis

10.20-10.40 Andrius Tamoševičius.

Merleau-Ponty ir dzen: kaip suprasti pasaulį apribojant racionalaus proto ambicijas

10.40-11.00 Ieva Rudžianskaitė.

Svamio Vivekanandos Vienio filosofijos aktualumas Vakarų pasaulyje: „racionalios religijos“ galimybė

11.00-11.20 Ernestas Jančenkas.

Etikos ir politikos santykis Han Feizi ir Machiavellio filosofinėse koncepcijose: lyginamoji analizė

11.20-11.35 Diskusijos

11.35-12.00 Kavos pertrauka

 

2 sesija (moderuoja Konstantinas Andrijauskas)

12.00-12.20 Valdas Jaskūnas. Orientalizmas kaip „paralelinės visuomenės“ tinklaveika sovietmečiu

12.20-12.40 Vytis Vidūnas.

Indoarijų protėvynės problema Antano Poškos „Rigvedos“ vertimuose

12.40-13.00 Kristina Garalytė.

Neliečiamųjų kategorizavimas Indijoje kolonijiniu ir pokolonijiniu laikotarpiais

13.00-13.20 Konstantinas Andrijauskas.

„Naujasis“ Rytų iššūkis Vakarams: Kinijos ir Indijos tarpusavio sąjunga ar konkurencija

politinės lyderystės sugrįžimo sąlygomis

13.20-13.35 Diskusijos

13.35.14.40 Pietų pertrauka

 

3 sesija (moderuoja Valdas Jaskūnas)

14.40-15.00 Antanas Andrijauskas.

Kaligrafija – giliausia estetinė kinų kultūros, mentaliteto ir būties procesualumo išraiška

15.00-15.20 Loreta Poškaitė.

Bintuotos pėdos traktavimas Vakarų ir kinų kultūrose: diskursų įvairovė ir sąveika

15.20-15.40 Julija Karavajeva.

Japonų tušo tapyba vakariečio akimis: pagrindiniai interpretavimo sunkumai

15.40-16.00 Deima Katinaitė.

Rytų filosofijos ir estetikos idėjų poveikis I. Itteno spalvos teorijai

16.00-16.20 Rima Pociūtė.

Modris Tenisonas: tarp vakarietiškų meno krypčių ir rytietiškos filosofijos

16.20-16.35 Diskusijos

16.35-17.00 Kavos pertrauka

 

4 sesija (moderuoja Antanas Andrijauskas)

17.00-17.20 Jurgita Polonskaitė.

Japonų literatūra Lietuvoje: istorija, įvairovė, vertinimas

17.20-17.40 Dalia Švambarytė.

Nuo japoniškojo iki lietuviškojo haiku: vertimo, adaptavimo ir kūrybos procesai

17.40-18.00 Žilvinas Vareikis.

Rytų ir Vakarų kultūrų tyrimo metodai ir jų dinamika

18.00-18.20 Algimantas Litvinas.

Netikėlio sąvoka al-Gazalio (m.1111) „Laimės alchemijoje“

18.20-18.40 Mindaugas Peleckis.

Religinių praktikų įvairovė Indonezijos Balio ir Javos salose: lyginamoji analizė

18.40-19:00 Ona Gaidamavičiūtė.

Žymiausio karaimų dailininko – Bari Egizo (1869–1946) – kūrybinis palikimas ir kūrybinės įtakos.

19:00-19:15 Diskusijos

 

Konferencijos organizatoriai:

Loreta Poškaitė (pirmininkė), Valdas Jaskūnas, Antanas Andrijauskas, Audrius Beinorius, Aivaras Stepukonis, Odeta Žukauskienė.

 

Už konferenciją atsakingi: Loreta Poškaitė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lyginamųjų kultūros tyrimų skyriaus vyr. moksl. darb.

lposkaite@yahoo.com)

 

Valdas Jaskūnas, Vilniaus Universiteto Orientalistikos centro direktorius

valdas.jaskunas@oc.vu.lt)

 

Konferencijos koordinatorė

Kristina Garalytė

kristinagaralyte@yahoo.com)

 

Autorius: Gediminas Giedraitis

Vaikystėje atsiradęs noras pažinti ir suprasti šį pasaulį greitai atvedė prie Rytų religijų. Tačiau galima sentimentaliai pasakyti, kad tik senųjų dzen meistrų eilėraščiai galiausiai atvėrė šiuos nesibaigiančio pažinimo vartus. Taip tad ir liko – pasaulis visomis savo formomis pažįstamas pirmiausia per dzeną. Bendras susidomėjimas Azijos kultūromis stiprėjo, plėtėsi ir po istorijos bakalauro paskatino stoti į Vilniaus Universiteto Šiuolaikinių Azijos studijų magistro programą. Daugiausiai tyrinėta Lietuvos bei Japonijos ir Kinijos politiniai, kultūriniai praeities ryšiai bei budizmo recepcija Lietuvoje.

Pasidalink šiuo straipsniu