Vilniuje paminėtas Japonijos imperatoriaus gimtadienis

Gruodžio 11, trečiadienį, Radisson Blu viešbutyje Japonijos ambasada surengė kasmetinį priėmimą Japonijos imperatoriaus gimtadienio minėjimo proga. Japonijos imperatoriaus gimtadienis yra nacionalinė šventė Japonijoje, o Lietuvoje į šios šventės minėjimą buvo sukviesti Japonijos politikos, kultūros, meno bei mokslo puoselėtojai.

Dabartinis Japonijos imperatorius Akihito, 125-asis Japonijos valdovas, šiemet švenčia savo 80-ąjį jubiliejų. Ir nors tikrasis gimtadienis yra gruodžio 23 d., Lietuvoje įprasta jį paminėti kiek anksčiau. Šios progos minėjimą atidarė Jos Ekscelencija Japonijos ambasadorė Lietuvoje Kazuko Shiraishi, kiekvieną svetį prieš tai pasitikdama bei asmeniškai pasveikindama. Savo sveikinimo kalbos pradžioje Kazuko Shiraishi užsiminė, jog nepaisant amžiaus ir truputį šlubuojančios sveikatos, imperatorius vis dar aktyviai dalyvauja visuomeniniame bei reprezentaciniame gyvenime.

Vėliau Japonijos ambasadorė trumpai pristatė jau metus valdžioje esančios Shinzo Abe vyriausybės darbus bei jos pasiekimus šalies fiskalinės ekonomikos valdyme, vartojimo skatinime bei valstybės išlaidų valdyme. Tai sąlygojo šalies bendrą ekonominį augimą, kuriuo ambasadorė galėjo pagrįstai didžiuotis.

Toliau kalboje buvo paminėti pagrindiniai pastarųjų metų Lietuvos-Japonijos bendradarbiavimo aspektai. Pastebėta, jog abipusiškai buvo apsikeista delegacijomis verslo, švietimo (Japonijos Geros valios jaunimo misija su 20 narių lankėsi Lietuvoje rugsėjo mėnesio pradžioje, o į Japoniją savo ruožtu išvyko 10 Lietuvos studentų) sektoriuose. Taipogi buvo džiaugtasi Lietuvos pirmininkavimu ES tarybai bei Vilniaus viršūnių susitikimu dėl ES Rytų Partnerystės. Atkreiptas dėmesys, jog Japonijos pozicija šiuo plėtros klausimu yra visiškai pozityvi ir Japonija pilnai pasisako už demokratinių principų bei ekonominio vystymosi raidą Europoje. Prisiminta, jog Japonijos specialistai bei politikai dalyvavo tam skirtame Simpoziume Seime ir išsakyti nuogąstavimai, jog visas šis indėlis buvo tinkamai įvertintas ES plėtros kontekste.

Kalboje neliko neaptartas ir Visagino klausimas. Sakytume, jog jis jau yra numarintas politinio neveiksnumo bei ne iki galo aiškių ketinimų, tačiau J. E. Kazuko Shiraishi nurodė, jog vis dar vyksta įvairūs pasitarimai bei posėdžiai dėl projekto vystymo. Akivaizdu, jog šioje vietoje susiduria dvi priešingos jėgos – valios nestokojanti bei motyvuota Japonijos pozicija bei praktiškai be iniciatyvos esanti Lietuvos dabartinės vyriausybės pozicija. Kas laimės šioje į patą panašioje situacijoje, parodys laikas ir galimai pasikeitusi kurios nors pusės laikysena. Kol kas sunku nuspėti, kas galėtų priversti pakeisti savo nuomonę Visagino projekto klausimu Lietuvos vyriausybę. Jos formuojamos nesibaigiančios darbo grupės bei užsienio ekspertų išvadų laukimas jau tapo ir interneto erdvės pajuokų objektu, kas rodo politiškai aktyvios bei neindiferentiškos visuomenės pasipiktinimą vykdoma vilkinimo politika. Tačiau galimų pokyčių tenka kantriai laukti toliau, ką ir daro bei viltingai teigiamų rezultatų tikisi ambasadorė Kazuko Shiraishi.

Galiausiai, po oficialios kalbos visi susirinkusieji buvo pakviesti pasivaišinti japoniškų patiekalų. Nestebina tai, jog vaišių dominantė buvo sushi dalis, labiausiai įverinta svečių. Nemažai dėmesio sulaukė ir japoniško vyno sake degustacija. Tačiau bet kokiu atveju, svarbiausia buvo bendravimas bei bendraminčių susitikimas, kadangi nedaugelis su Japonija susijusių renginių sulaukia tokio gausaus dalyvavimo. Pastebėtina, jog svečių tarpe buvo ne tik žymūs politikai, bet ir neseniai japoniškais motyvais kurtą kolekciją pristatęs bene žymiausias Lietuvos drabužių dizaineris Juozas Statkevičius. Tad akivaizdu, jog renginys nebuvo skirtas vien tik politinėms realijoms – aukštosios kultūros gerbėjai taip pat turėjo apie ką pakalbėti.

 

Autorius: Arvydas Kumpis

Redagavo: Monika Dvirnaitė

 

 

Autorius: Arvydas Kumpis

Azijos šalimis susidomėjo dar mokyklos laikais, o dabar, jau baigus Rytų Azijos regiono studijas, toliau intensyviai gilinasi į Japonijos istoriją, kultūrą, politiką bei visuomenės struktūrą.

Pasidalink šiuo straipsniu