VU Orientalistikos centro alumni susitikimo atgarsiai

2014 m. gruodžio 29 d. įvyko Vilniaus universiteto Orientalistikos Centro alumni susitikimas. Pirmą kartą organizuotas renginys sukvietė nemažą būrį absolventų – pasimatyti su seniai matytais draugais bei dėstytojais atvyko per 70 studijas baigusių indologų, sinologų, japonologų, turkologų, iranistų bei arabistų. Orientalistikos centro direktorius Doc. dr. Valdas Jaskūnas džiaugėsi matydamas tokią gausią orientalistų bendruomenę bei skatino buvusius studentus neužmiršti orientalistikos centre praleistų metų ir aktyviai dalyvauti centro veikloje bei toliau išlaikyti tarpusavio ryšius, jungiantis į vieningą Azijos regiono specialistų bendruomenę.

Viena svarbiausių susitikimo naujienų buvo OC vadovo pristatytas gegužės mėnesį įvyksiantis Orientalistikos centro alumni forumas, kuriame savo sėkmės istorijomis su dabartiniais studentais bei centro dėstytojais dalinsis studijas baigę orientalistai. OC absolventai pristatys karjeros galimybes dabartiniams Azijos studijų studentams, dalinsis savo patirtimi taikant studijų metu įgytas žinias darbo rinkoje. Anot V. Jaskūno, toks žinių pasidalinimas iš Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių ir dirbančių OC absolventų būtų labai naudingas ne tik tebestudijuojantiems jaunuoliams, bet ir OC dėstytojams, kurie galėtų aiškiau įsivaizduoti, kur po studijų įsitvirtina jų studentai bei kaip dar būtų galima kelti studijų kokybę, ją pritaikant prie darbo rinkos tendencijų. Buvę studentai taip pat galėtų pasidalinti savo vertinimais apie centro mokymo metodus, programas ir kitokią veiklą, duoti patarimų, kaip dar labiau pagerinti centro gyvavimą, kad jis ir toliau išliktų vienu pagrindinių Azijos studijų centrų Lietuvoje.

Susitikimo metu buvę studentai šnekučiavosi su seniai matytais studijų draugais ir dėstytojais, o pagrindiniu vakaro akcentu tapo protmūšis. Žaidimą vedė prie susitikimo organizavimo prisidėjęs BalticAsia narys, trečiakursis japonologas Vytenis Utaras kartu su VU studentų atstovybės Orientalistikos centre pirmininku Artur Mirkevič, kurie tikrino komandų žinias apie tolimąsias Azijos šalis bei paties Orientalistikos centro istoriją. Protmūšį laimėjusios komandos lyderis, dėstytojas Vytis Vidūnas, buvo apdovanotas korėjietiško maisto restorano „Taste“, įsikūrusio Vokiečių gatvėje, prizu – apsilankymu restorane.

Susitikimo dalyviai džiaugėsi galimybe dar kartą su visais pasimatyti ir tvirtino, kad tokie renginiai ne tik stiprina orientalistų bendruomeniškumo jausmą, tačiau ir aiškiai parodo, kokia gausėjanti yra Lietuvos orientalistų bendruomenė, savo darbais prisidedanti prie visapusiško mūsų šalies bendradarbiavimo su Azijos regionu.

1993 metais įkurtas Orientalistikos centras nuo 2000-ųjų metų pradėjo vykdyti Azijos studijų programą. Studijas Orientalistikos centre baigė 6 bakalauro ir 4 magistro studentų laidos – iš viso 198 studentai.

Alumni OC

Orientalistikos centro direktoriaus Dr. V. Jaskūno sveikinimo žodis

 

BA foto 2

 

OC alumni

Protmūšio eigoje

 

BA foto 3

 

OC alumni

Protmūšį laimėjusios komandos lyderis, dėstytojas Vytis Vidūnas.

 

OC alumni

2010-ųjų ir 2012-ųjų laidų absolventės

 

Iš kairės: BalticAsia nariai japonologai Vytenis Utaras ir Milda Rimkutė, VU SA OC pirmininkas Artur Mirkevič

Iš kairės: BalticAsia nariai japonologai Vytenis Utaras ir Milda Rimkutė, VU SA OC pirmininkas Artur Mirkevič

 

Teksto autoriai: Milda Rimkutė ir Vytenis Utaras

Redagavo: Monika Dvirnaitė

Autorius: Milda Rimkutė

Milda – metus Japonijoje studijavusi ir aplinkines Azijos šalis aplankiusi japonologė, besidominti tiek tradicine Rytų kultūra, tiek keisčiausiomis jos apraiškomis.

Pasidalink šiuo straipsniu